SÄLJMETODIK

 

Ett företags säljmetodik är grunden i hur försäljningen bedrivs, den röda tråden genom säljprocessen.

 

Att ha en genomtänkt och taktiskt upplagd säljmetodik gynnar företagets affärer och utveckling. 

 

En säljmetodik kan läggas upp väldigt olika men i grund och botten ska den vara vägledande för hur företagets medarbetare arbetar med företagets produkter (varor och tjänster).

Att ha en utarbetad säljmetodik är ett utmärkt redskap när företagets säljkår ska säljträna. I Sverige idag tränar i snitt en säljare säljteknik 0,7-1,3 % av sin totala arbetstid. Det vi tränar på blir vi oftast bra på. Vi kan likna en säljprestation med en idrottsprestation. 

Dessutom är säljmetodiken ett bra redskap när en ny medarbetare börjar sin anställning så företaget. Det sparar mycket tid och personalresurser samt att den nya medarbetaren snabbare och lättare kommer in i företagets tänk.

 

Vi hjälper dig med vilka delar din försäljningsmetodik ska innehålla och bryter ned dessa delar till konkreta områden att arbeta från.

 

Tiderna ändras och säljmetodiken förändras med utvecklingen. Säljmetodiken är en levande dokumentation och behöver hållas uppdaterad. 

 

Många uppfattar inte kraften i att ha en utarbetad säljmetodik och det kan vara den detaljen som gör skillnaden mellan goda och mindre framgångsrika resultat.

 

 

Kontakta oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt företags säljmetodik -->