SÄLJCERTIFIERING

 

Att säljcertifiera sina medarbetare skapar kvalitet och engagemang.

 

När ett företag certifierar sina medarbetare är det ofta för att kvalitetssäkra att säljmetodiken har uppfattats på rätt sätt samt följs på det vis som företaget ämnar. 

Certifieringen kan se olika ut beroende på vilka moment som ska ingå samt vilka moment ett företag har i sin normala säljprocess.

 

Under certifieringen rollspelar vi i alla moment tillsammans med företagets medarbetare.

 

Vanliga moment som företag vill ha certifieringshjälp med är:

 

-Mötesbokning

Införsäljning av mötet. Kan göras relationsbaserat och/eller via telefon.

 

-Telefonförsäljning

 Införsäljning av företagets produkt.

 

-Fysiskt säljmöte

Införsäljning av företagets produkt. I kontormiljö, på arbetsplats eller i butik.

 

-Webbaserat säljmöte

 Införsäljning av företagets produkt. Via delad skärm.

 

När vi hjälper företag att certifiera sina medarbetare så inleder vi med ett planeringsmöte där vi går igenom upplägget på säljcertifieringen.

 

Till säljcertifieringen finns möjlighet att koppla Navigatums Mentala säljteknikutbildning som ett förberedande moment.

 

Kontakta oss för offert och frågor. -->