INDIVIDUELLT ANPASSAT

MT-PROGRAM

 

 

Vad innebär Individuellt anpassat MT-Program?

Mentalt träningsprogram med visionscoachning. Efter ett inledande möte (visionskonsultation) sätter vi ihop ett personligt anpassat program till dig innehållande handledd ljudfilsträning och coachingmöten.

 

Det inledande mötet tar ca 90 minuter och här får vi en bild av ditt nuläge och ditt önskade läge. Utifrån förutsättningarna sätter vi ihop ett anpassat träningsprogram med mentala träningsfiler.

Coachingmötena är upplagda på olika sätt. Inledningsvis träffar du din visionsmentor (ca 3 månader) och därefter din program-mentor.

 

Målet med MT-programmet är att du under programmets gång, tillsammans med din visionsmentor, ska skapa en programmeringsbar vision (Läs mer under Vision ->) som du sedan kopplar relevanta mål till.

För att mental träning och påverkan av det alternativa medvetandetillståndet (undermedvetna) ska fungera maximalt behöver det genomföras enligt följande kriterier:

 

  • Regelbundet (varje dag)
  • Långvarigt (under långt tidsperspektiv)
  • Systematiskt (stegvis, planlagt, strategiskt)
  • Fokuserat
  • Utprövat

Av den anledningen gör vi inga MT-program kortare än 7 månader. De flesta program läggs runt 10-12 månader och innehåller ca 25-70 träningsprogram beroende på dina behov. För att få bestående, långvariga och hållbara tanke-, känslo- och beteendeförändringar behöver vår hjärna och kropp tid att hantera den information som vi ger den genom ljudfilsträningen. Eftersom vi arbetar genom det alternativa medvetandet (det undermedvetna) får vi tillgång till osynliga styrorganismer som präglar vårt dagliga handlande. Alltså, att arbeta i det alternativa medvetandet gör att kan vi påverka våra kontrollsystem. Det tar tid. (Läs mer under Mental träning ->)

 

Varför mental träning?

Mental träning ger oss möjlighet att genom en rad olika tekniker aktivt identifiera, påverka, styra, förändra och förstärka våra mentala och fysiska resurser samt processer såsom tankar, bilder, känslor, inställningar, minnen och beteenden till ett önskvärt resultat eller ett tillstånd.

Samspelet mellan olika typer av styrd mental träning och rätt programmering av vårt undermedvetna sinnestillstånd gör att vi effektiviserar resan och arbetet med våra mål och i förlängningen med vår vision (vårt framtida önskvärda tillstånd).

Att programmera om vårt undermedvetna med de resultat vi vill åstadkomma gör att vi enklare och effektivare tar oss dit.

 

Funktioner för analys, realitetstestning, referensramar är bundna till dimensioner i det dominanta sinnestillståndet, dagsmedvetandet, vilket begränsar oss. Därför lämpar sig träning I det undermedvetna medvetandetillståndet bättre när vi vill justera tanke-, känslo- och beteendeförändringar.

 

Till vem riktar sig MT-programmet?

MT-programmet riktar sig till dig som vill skapa din vision och starta styrningen mot den. MT-programmet är en enklare variant av kursen Mental utveckling och Navigering.

 

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig genom att välja MT-program och fylla i dina personuppgifter via Anmälningsformuläret. Du kan också göra din anmälan per telefon, se Kontakt.

Du kommer inom några dagar att få en bekräftelse på din anmälan.  

 

 

 

 

 

 

-Programmets längd 7-12 månader (beroende på ditt behov).

 

-Mentala träningsprogram 25-70 st (beroende på ditt behov).

  

-Coachingmöten 

      -Visionscoaching med visionsmentor, 4-5 ggr under de inledande 3 månaderna.

      -Coachingmöten med programmentor, 1/mån under resterande programtid.

 

-Utbildningsportal inklusive mental och fysisk träningsdagbok samt ljudfiler.

 

-Pris: Efter det inledande mötet lämnas en offert baserad på det behov du har. 

 

Prisexempel, MT-program 10 månader:

 

-Inledande möte, visionskonsultation, 2.750 kr inkl. moms (2.200 kr exkl. moms). Debiteras separat och utfaller oavsett om du väljer att gå vidare med MT-programmet eller ej.

 

-MT-program inkl. coachingmöten, 30 handledda ljudfilsprogram och övningar, 20.625 kr inkl. moms (16.500 kr exkl. moms).

 

Totalt: 23.375 kr (18.700 exkl. moms).

 

För mer information om MT-programmet kontakta oss:

 

Utbildningsavdelningen

Mail: kontakt@navigatum.se

Tfn: 070-340 64 00

 

Välkommen!