MENTAL TRÄNING

 

 

Begreppet Mental träning är ett samlingsnamn för ett 40-tal olika träningsmetoder att använda till påverkan av vårt psyke. Mental träning kan ske i vårat medvetna sinnestillstånd (det dominanta medvetandetillståndet, alltså dagsmedvetandet) eller i vårt undermedvetna sinnestillstånd (vårt alternativa medvetandetillstånd). Arbetar vi i det undermedvetna sinnestillståndet får vi effektivare och snabbare resultat jämfört med att arbeta i det medvetna sinnestillståndet. Kombinationen av dessa två medvetandeformer är en framgångsfaktor.

 

Varför vill vi träna mentalt och framförallt i vårt alternativa sinnestillstånd?

Det undermedvetna eller det omedvetna är ett tillstånd vi når genom djup avslappning/avkoppling. Genom det alternativa medvetandet kan vi få tillgång till osynliga styrorganismer som präglar vårt dagliga handlande. Alltså, att arbeta i det alternativa medvetandet gör att kan vi påverka våra kontrollsystem.

 

Vi arbetar med våra inre resurser såsom tankar, bilder, känslor, inställningar, minnen och beteenden och styr om dessa till ett önskvärt resultat eller ett tillstånd.

 

Att programmera om vårt undermedvetna med de resultat vi vill åstadkomma gör att vi enklare tar oss dit.

 

Varför gör sig träning bättre i det alternativa medvetandetillståndet?

Funktioner för analys, realitetstestning, referensramar är bundna till dimensioner i det dominanta sinnestillståndet, dagsmedvetandet, vilket begränsar oss.

 

I det alternativa sinnestillståndet, det undermedvetna, är det lättare att förflytta sig i rum och tid. Vi lever oss lättare in i en situation och kan enklare uppleva en situation vi upplevt tidigare och förändra den upplevelsen. Vi kan förändra kopplingen av den, förändra det som händer i kroppen i relation till situationen.

 

Realitetstestning i vårt dominanta sinnestillstånd (dagsmedvetandet) sker automatiskt och vi testar även automatiskt av all den information vi får mot våra tidigare upplevelser. I hjärnan har vi referensramar och vi gör flera analyser. Stämmer inte informationen vi testar överens med det vi upplevt, förkastar vi den informationen.

 

I det alternativa medvetandetillståndet har vi inga referensramar, ingen realitetstestning. Vi kan gå in och få en information att göra verkan trots att vi tycker att den verkar ologisk. Vi ges alltså möjlighet att gå förbi logiskt kritiskt tänkande för att finna lösningar på utmaningar vi står inför. Vi kan därför påverka våra livsmönster. Ett starkt verktyg till att bygga en verklighet med resultat vi önskar.

 

 

 

 

 

Vårt nervsystem och mental träning

Nervsystemet kan inte skilja på en upplevelse genom fysisk eller icke fysisk närvaro. Det vill säga att, nervsystemet reagerar inte på den fysiska situationen i sig utan på vår upplevelse av den. Upplevelser ger i sin tur minnen. Den fysiska närvaron är alltså inte nödvändig. Vi kan tänka oss in i en situation och påverka utgången av den. Detta gör vi i det alternativa sinnestillståndet, det undermedvetna.

 

 

Mental träning och Navigatum

Navigatums mentala träningsprogram är specialanpassade för visionsstyrning, livskvalitet och säljteknik. Alla medarbetare hos Navigatum tränar mentalt varje dag. Så gör även våra kursdeltagare.

Vi använder träningsmetoder för intern och extern visualisering, självhypnos, suggestionspåverkan, ideomotorisk träning, spänningsreglering, mindfulness, affirmationspåverkan och meditation.

Vi använder följande modeller: Utvecklingsmodellen, Träningsmodellen och Förändringsmodellen.

Den viktiga grundpelaren, mental träning, i Navigatums verksamhet kommer ifrån Skandinaviska Ledarhögskolans utbildning till licensierad mental tränare. Skandinaviska Ledarhögskolan tillhandahåller forsknings- och träningsbaserade metoder som leder till personlig-, team-, ledar- och organisatorisk excellens. Rektor för Skandinaviska Ledarhögskolan är Lars-Eric Uneståhl.

 

 

Den mentala träningens start i Sverige

Redan på 1960-talet bedrevs forskning via Uppsala universitet (Lars-Eric Uneståhl) som låg till grund för den mentala träningens utveckling i Sverige. Den mentala träningen tog ordentlig fart på 1970-talet och implementeras först inom idrotten.

Principen för hur vi genom att använda alternativa medvetandeformer som kunde förändra människors vanor/ovanor tog Lars-Eric Uneståhl fram under 60-talet.

 

 

Kort och gott..

Mental träning används till att förändra önskade och oönskade tankar, känslor och beteenden, målstyrning, ta bort blockerande självbilder, ta bort eller lindra smärttillstånd, ta bort eller hantera rädslor, fobier eller trauman. Skapa sinnesro, att fungera och må bättre, både psykiskt och fysiskt. Helt enkelt, mental träning används till att skapa nya resultat.