FÖRETAGET

 

  

Navigatum AB är i första hand ett mentalt träningscenter och vi arbetar med mental träning i de flesta branscher. Dock är vi specialiserade inom Mental säljteknik och vi tillhandahåller också träningsprogram inom säljteknik och affärsmannaskap.

 

 

Vi har ett toppenhärligt företagsklimat där personlig utveckling står i fokus. Alla medarbetare har inställning att ta hand om varandra, våra kursdeltagare och våra partners men också att ge värmande skratt, vara autentiska samt att vara ödmjuka inför dagen.

Utöver vår utbildningsverksamhet bedriver vi även uppdragsbaserad försäljning.

 

 

 

- MENTALT TRÄNINGSCENTER

Primärt är Navigatum ett mentalt träningscenter där mental träning och personlig utveckling är i fokus. Vår utbildningsverksamhet sker i grupp tillika individuellt. I utbildningsverksamheten arbetar mentorer, coacher, föreläsare och administrativ personal. Därtill finns ett team av medarbetare som sysslar med uppdragsbaserad försäljning.

 

 

- UPPDRAGSBASERAD FÖRSÄLJNING

Vår andra inriktning är uppdragsbaserad försäljning. Vårt team av medarbetare arbetar med att hjälpa andra företag att sälja deras produkter (varor och tjänster). Det innebär olika typer av sälj- och affärsutvecklingsuppdrag och mot olika kundgrupper. Se mer under uppdragsbaserad försäljning.

 

 

 

Välkommen att kontakta oss!

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVIGATUMS MEDARBETARE

Ellen Valgeborg

VD/Grundare

070-340 64 00

ellen.valgeborg@navigatum.se

Anna-Maria Ekblad

Mentor/Föreläsare

072-233 54 25

anna-maria.ekblad@navigatum.se

Jesper Silvanius

Mentor

070-815  19 54

jesper.silvanius@navigatum.se

Lina Molander

Uppdragsbaserad försäljning

070-330 01 53

lina.molander@navigatum.se

Lars Porshagen

Uppdragsbaserad försäljning

070-780 08 91

lars.porshagen@navigatum.se

Per-Anders Larsson

Uppdragsbaserad försäljning

070-295 50 04

p-a.larsson@navigatum.se

Valeria Svensson

Uppdragsbaserad försäljning

070-002 50 25

valeria.svensson@navigatum.se

Mikael Ekström

IT

070-444 94 06

it@navigatum.se