DITT PERSONLIGA VARUMÄRKE

 

 

 

Allt för få av oss har funderat kring sitt egna personliga varumärke och ännu färre har tagit professionell hjälp med det. Att du har definierat och fått feedback på ditt nuvarande varumärke är klart viktigt när du visionsstyr.

 

Att ställa oss frågor som; vem vill jag vara, hur behöver jag agera, vad behöver jag tillföra eller plocka bort, hur behöver jag se ut, prata, röra mig, vilken attityd eller inställning bör jag ha? Hur vill jag att andra ska uppfatta mig? Hur säkerställer jag att de uppfattar mig på det viset?

 

Det finns många frågor kring det egna varumärket som kan vara bra att titta extra på och arbeta med.

 

Ditt varumärke är ett område som du troligen behöver ta ledarskap inom och i utbildningen Mental utveckling & Navigering  gör vi en varumärkesrevision.

 

 

Varumärkesrevision

I varumärkesrevisionen ser vi över ditt nuläge, definierar ditt kommande läge och arbetar med faktorer som du behöver utveckla eller dämpa. Att ha medvetenhet om ditt varumärke och hur du kan anpassa det beroende på vilken person du ska möta är väsentligt för dig som arbetar med att bygga goda relationer och främjande nätverk att ha utbyte av i din visionsstyrning.

 

Till utbildningsutbud -->