DIN VISION

 

- Det framtida önskvärda tillståndet -

Visionen fungerar som vårt navigation- och styrredskap och hjälper oss framåt i livets alla situationer. Vi menar att vikten av att veta vart vi ska påverkar våra val och beslut i allra högsta grad och därmed även våra livsresultat. Att definiera visionen är för de flesta komplext och tar generellt lång tid. Att få visionen att hålla över lång tid är ännu en utmaning. Vi på Navigatum har mångåriga och beprövade strukturer för visionsarbete och visionsarbetet sker utifrån vetenskapliga och forskningsbaserade metoder. Hade det varit enkelt att skapa visionen hade alla gjort det. Att definiera och att börja att designa sin vision är första steget våra kursdeltagare arbetar med tillsammans med oss på Navigatum.

 

Att koppla och programmera relevanta mål som leder mot din vision är väsentligt för framgång. I detta steg handlar det om att sätta mål på ett djupare och värdigare plan. Ett plan som endast har med ditt framtida önskvärda tillstånd, din vision, att göra. Mål som är brinnande, eller snarare glödande inombords, mål som motiverar dig och där dina drivkrafter är starka. Vi sätter alltså inga mål som inte är direkt kopplade till ditt visionstillstånd.

 

Varför är det viktigt att ha en vision?

Det behöver inte vara viktigt att ha en vision men om du är på en plats i livet där du hellre vill vara någon annanstans eller om du ser saker i din framtid som du inte kommer att vara tillfreds med, är visionen ytterst viktig.

 

Till utbildningsutbud -->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan är: Vad är ditt framtida önskvärda tillstånd?

 

Var är du om 10 år, om 15 år om 20 år eller om 50 år?