Effekten av små prestationer över tid!

 

 MENTAL TRÄNING & PERSONLIG UTVECKLING

 

Begreppet Mental träning är ett samlingsnamn för ett 40-tal olika träningsmetoder att använda till påverkan av vårt psyke.

Mental träning kan ske i vårat medvetna sinnestillstånd (det dominanta medvetandetillståndet, alltså dagsmedvetandet) eller i vårt undermedvetna sinnestillstånd (vårt alternativa medvetandetillstånd). Arbetar vi i det undermedvetna sinnestillståndet får vi effektivare och snabbare resultat jämfört med att arbeta i det medvetna sinnestillståndet. Kombinationen av dessa två medvetandeformer är en framgångsfaktor.

Mental träning ger oss möjlighet att genom en rad olika tekniker aktivt identifiera, påverka, styra, förändra och förstärka våra mentala och fysiska resurser samt processer såsom tankar, bilder, känslor, inställningar, minnen och beteenden till ett önskvärt resultat eller ett tillstånd... Läs mer ->

UTBILDNINGAR

Grundutbildning

MENTAL UTVECKLING & NAVIGERING

I utbildningen Mental utveckling & Navigering ingår många delar och grunden i utbildningen utgör mental träning, visionsstyrning och att skapa livskvalitet. ...Läs mer ->

Läs mer om utbildningen -->  

 

--- Hos oss är din utveckling i centrum ---

Vidareutbildning

MENTAL SÄLJTEKNIK

Mental säljteknik är ett begrepp som grundar sig i kombinationen av mental träning och säljteknik. Samspelet mellan olika typer av styrd mental träning och rätt programmering... Läs mer ->

Vidareutbildning

 INVESTERINGSPORTFÖLJEN

Att vi kommer att ha kostnader även i framtiden, det vet vi. För att kunna leva och må bra i vårt visionstillstånd kommer vi att behöva planera även för vår finansiella situation... Läs mer -> 

MENTALT TRÄNINGSCENTER

DIN VISION

Din vision handlar om ditt framtida önskvärda tillstånd. Att definiera din vision är första steget när du arbetar tillsammans med oss på Navigatum. Vi anser att vikten av att veta VART vi ska påverkar våra val, beslut och resultat i allra högsta grad och... Läs mer ->

DITT LEDARSKAP

Att vara ledaren i sitt eget liv och i sin karriär är centralt för att få gynnsamma resultat. Att våga leda sig själv och att agera på det sätt som vi tagit oss an är inte alltid utmaningslöst. Att ha ett starkt inre ledarskap, att vara mentalt stark, hjälper oss att navigera i den riktning.. Läs mer ->

DITT VARUMÄRKE

När vi styr i vår visionsresa skapar vi ofta många nya och värdefulla relationer. Att ställa sig frågor som; vem vill jag vara, hur behöver jag agera, hur vill jag uppfattas av andra... Läs mer ->

SMAK-faktorerna

 

   

VISIO

Navigatum AB är en naturlig och kompetensutvecklande partner till personer i och utanför näringslivet under deras unika visionsresa. 

 

MISSION

 Vi tar oss an att bistå våra partners på ett energifyllt och affärsmässigt sätt. Att bidra till en accelererande tillväxt och att utveckla våra partners mentala färdigheter samt bidra till kompetensutveckling. Vår uppgift är också att lära ut Navigatums koncept på ett effektivt och lättförståeligt vis. 

 

 

Copyright © Navigatum AB 2017 - Alla rättigheter är reserverade. All Rights Reserved.

Vår integritetspolicy.